top of page

KNA Kongsvinger

 

Postadresse

P.B. 137 Midtbyn
2201 Kongsvinger

 

Telefon: 959 19 538

E-post: post(a)knakongsvinger.no

 

Klubbhus

Tjernsbergsvei 95

2211 Kongsvinger

Styrets sammensetning 2024
 
Leder:               Ole Jonny Branes
Nestleder:        Per Gunnar Aarnes
Sekretær:         Lars Atle Nymoen
Kasserer:          Lena Haakerud
Styremedlem:  Anne Cecilie Nygård
Varamedlem:    Rune Wiker
                            Morten Kristiansen
                            Sara Breisjøberg    

Klikk her for å komme til KART.

bottom of page